Tuesday, May 26, 2009

ARTIKEL KEPIMPINAN

(Artikel ini pernah tersiar dalam Buletin INTAN Wilayah Utara (Qalam INTURA 1998)

KEPIMPINAN

What you can do to improve your leadership?
There is no magic formula for effective leadership, but you can take several positive steps to improve your behavior. Be simple but not simplistic..

Benarkah pendapat yang mengatakan bahawa pemimpin tidak dapat dipisahkan dengan kepimpinan? Pemimpin dan kepimpinan adalah pelengkap antara satu sama lain. Pemimpin adalah individu manakala kepimpinan pula melambangkan kebolehan individu untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Tegasnya pemimpin tidak akan bermakna jika wawasannya tidak lagi dituruti atau dipatuhi oleh orang lain.

Siapakah Pemimpin?
Pemimpin adalah personaliti atau individu yang diberi tanggungjawab serta diamanahkan untuk memimpin kelompok individu, kumpulan, organisasi, negara ataupun sesuatu unit sosial (keluarga). Pemimpin juga boleh dilihat dari berbagai perspektif seperti pemimpin politik, pentadbiran, korporat, komuniti, agama dan sebagainya [1]. Wujud perbezaan pendapat samada pemimpin dibentuk atau dilahirkan. Dalam buku The Skill of Leadership menyatakan bahawa `Leaders are born not made’[2]. Dalam buku,`Leadership Dilemmas- Grid Solutions pula menyatakan bahawa wujudnya pelbagai persoalan berhubung dengan pemimpin seperti; “ we often hear the question, Are leaders made or is leadership something only a select few are born with?” [3]. Ciri-ciri pemimpin adalah meliputi sifat-sifat personaliti, gaya kepimpinannya, keadaan atau bentuk pekerjaannya, dan keperluan pengikut-pengikutnya[4] .

Apakah Ukuran Kejayaan Seseorang Pemimpin?
Secara umumnya, ukuran kejayaan seseorang pemimpin terletak kepada sejauhmanakah pemimpin tersebut berupaya mengikut serta memenuhi kehendak orang yang dipimpinnya [5]. Untuk memenuhi kehendak pengikutnya, seseorang pemimpin perlu kepada kuasa. Dari sudut sosiologi, manusia bersaing untuk mendapatkan sumber yang terhad dan juga cuba mengawal tingkahlaku orang lain. Hampir setiap perhubungan sosial adalah bercorak politik yang jelas menggambarkan terdapatnya pergelutan antara ahli untuk mendapatkan kuasa. Selain dari kuasa, terdapat dua konsep lain yang berkaitan dengan politik iaitu paksaan dan kewibawaan[6]. International Encylopedia of Social Sciences turut mengemukakan tiga perspektif yang berbeza tentang kepimpinan iaitu; kepimpinan sosiologi, kepimpinan psikologi dan kepimpinan politik[7]. Kepimpinan dilihat sebagai keupayaan mempengaruhi manusia (The act of influencing people) bagi mencapai sesuatu matlamat. Pengaruh ialah kebolehan seseorang untuk meyakinkan pendapatnya kepada sebilangan ahli yang besar. Pengaruh juga bergantung kepada pengetahuan yang ada pada seseorang dan pengetahuan tersebut dapat pula meyakinkan orang lain dalam masyarakat [8]. Dalam hubungan ini mantan Perdana Menteri Malaysia YAB Tun Dr. Mahathir Mohammad telah menggariskan kepimpinan cemerlang sebagai; “The complex interaction of many qualities”. Seseorang pemimpin juga perlulah berupaya untuk memberi panduarah, meningkatkan inspirasi dan memotivasikan pengikutnya bagi mencapai kecemerlangan. Dalam sesebuah organisasi, kepimpinan dapat dilihat sebagai satu proses yang dinamik, melibatkan personaliti, tanggungjawab dan keupayaan (abilities) pemimpin, interaksi pemimpin dengan pengikut (followers) yang ditujuarah kepada pencapaian sesuatu matlamat tertentu (stated goals).

Fungsi Sebenar Seorang Pemimpin
Krech & Crutchfield telah menyenaraikan 14 fungsi pemimpin dalam sesebuah kelompok tertentu seperti berikut:

Sebagai Eksekutif
Pemimpin berperanan sebagai pentadbir kelompok, organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya. Umumnya, semua pemimpin akan menyelaraskan aktiviti-aktiviti kelompok supaya tidak terdapat sebarang percanggahan. Setengah-setengah tugas diberikan kepada orang bawahan dan langkah ini dipercayai dapat mengurangkan beban seseorang pemimpin. Kestabilan kepimpinan mungkin bergolak jika pemimpin tersebut enggan mewakilkan kuasa pada orang bawahannya.

Pemimpin Sebagai Perancang
Pemimpin harus bijak merancang dan berpandangan jauh. Disamping menentukan matlamat yang hendak dicapai oleh kelompok, pemimpin juga mesti merancang cara terbaik bagaimana kelompok yang dipimpinnya harus berperanan untuk mencapai sesuatu matlamat tertentu.

Sebagai Pembuat Dasar
Polisi atau dasar yang digubal menjadi panduan kepada kelompok atau organisasi tertentu untuk bertindak. Pemimpin pula berperanan sebagai pemangkin dalam menentukan sebarang tindakkan kelompok selaras dengan dasar yang sediaada. Walaupun begitu, wujud juga keadaan di mana pembentukan polisi bermula dari bawah dan pihak pengurusan mengesahkannya mengikut keadaan tertentu.

Sebagai Pakar
Kebiasannya pemimpin mempunyai kemahiran dalam bidang yang dipimpinnya. Jika pemimpin kurang arif, pemimpin tersebut masih boleh mendapatkan khidmat nasihat dari penasihat atau pakar-pakar tertentu.

Sebagai Jurucakap Kelompok
Dalam proses komunikasi dengan kelompok atau organisasi luar, pemimpin juga berperanan sebagai jurucakap bagi mewakili kelompok tertentu.

Sebagai Pengawal Hubungan Dalam
Pemimpin memainkan peranan penting dalam mengwujudkan hubungan antara anggota kelompok-kelompok dalam sesebuah organisasi tertentu. Jika pemimpin hanya mendekati beberapa orang tertentu dalam kelompok tersebut tindakkan ini akan melahirkan suasana yang kurang sihat dan boleh menghancurkan hubungan dalaman dalam sesebuah organisasi tertentu.

Sebagai Pemberi Ganjaran dan Denda
Pemimpin diberi kuasa untuk memberi ganjaran dan mengenakan denda kepada anggota-anggota kelompok yang dipimpinnya. Kuasa ini berperanan sebagai pengawal kepada ahli-ahli di dalam kelompok yang dipimpinnya. Dalam Kitab Aqdhiyah (Hukum-Hukum Pengadilan), seseorang pemimpin harus menghukum seseorang yang disabitkan kesalahan dengan hukum-hukum Allah. Firman Allah S.W.T yang bermaksud:
“Hendaklah kamu menghukum antara mereka menurut peraturan yang diturunkan Allah”.
Al Maidah: 49

Sebagai Orang Tengah
Kelompok yang dinamik tidak dapat mengelakkan diri dari menghadapi konflik dalaman antara anggota-anggotanya. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin perlu menjadi orang tengah atau hakim kepada pihak yang bertelagah. Pemimpin perlu bersikap adil dan tidak memihak dan perlu merujuk kepada dasar yang sediada.


Sebagai Teladan
Pemimpin perlulah mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang boleh dijadikan teladan atau model kepada anggota-anggota kelompok. Semua yang berkaitan dengan tingkahlaku dan sebagainya perlu yang terbaik agar ianya dapat dijadikan `role-model’ dan ikutan anggota-anggota di bawah kawalannya.

Sebagai Simbol Kelompok
Pemimpin juga perlu berperanan sebagai simbol bagi sesebuah organisasi tertentu. Misalnya pada suatu masa dahulu, orang boleh mengenali Universiti Malaya bila disebut Prof. Diraja Ungku Aziz, orang boleh mengenali Wawasan 2020 bila disebut YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad dan sebagainya.

Ganti Tanggungjawab Individu
Pemimpin memikul semua tanggungjawab organisasi berhubung dengan prestasi organisasi tersebut. Misalnya, jika berlaku kes-kes yang melibatkan kecuaian di sesebuah hospital yang menyebabkan kecederaan atau kematian kepada pesakit maka Pengarah Hospital tersebut akan bertanggungjawab terhadap kecuaian anggotanya.

Sebagai Ahli Idealogi
Pemimpin juga berperanan sebagai sumber inspirasi yang berkaitan dengan nilai dan norma anggota-anggota kelompok. Ideologi menggambarkan pemikiran, kepercayaan dan anutan pemimpin berkaitan dengan falsafah organisasi tertentu. Misalnya, Ideologi Komunisme dikaitkan dengan Karl Marx di mana perjuangan golongan ini adalah untuk menghapuskan golongan bourguis atau kapitalis yang didakwa melakukan penindasan dan membela golongan proletariat atau golongan pekerja yang sering ditindas.

Sebagai Tokoh Bapa
Pemimpin juga berperanan sebagai tempat mengadu oleh ahli-ahli dalam sesebuah kelompok tertentu. Pemimpin juga dianggap sebagai sepohon yang rimbun di mana dapat dijadikan tempat berteduh. Selain berperanan sebagai tempat mengadu dari segi material, pemimpin juga berperanan sebagai tempat khidmat nasihat (kaunseling) dan mententeramkan emosi yang dipimpin.

Sebagai Biri-biri Hitam
Oleh kerana Pemimpin berada di tengah-tengah anggota kelompok, pemimpin terpaksa menerima berbagai kritikan, sindiran, ugutan dan sebagainya berhubung dengan kepimpinannya. Pemimpin juga terpaksa menerima semua tuduhan walaupun kesilapan tersebut bukan berpunca darinya. Misalnya jika keputusan Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) merosot berbanding prestasi tahun dahulu, pengetahuan selaku pemimpin bagi sekolah tersebut terpaksa menerima kritikan, sindiran atau tuduhan walaupun bukan beliau yang melakukan kesilapan tersebut. Mungkin yang melakukan kesilapan adalah guru-guru di bawah kawalannya atau pelajar-pelajar itu sendiri yang gopoh dan tidak berhati-hati sewaktu menjawab soalan peperiksaan tersebut.

KRITERIA KEPIMPINAN
Aristotle telah membahagikan kepimpinan kepada beberapa kriteria tertentu.
Kepimpinan Monarki
Berasal dari dua perkataan iaitu; Mono bermakna satu dan Cracy pula bermaksud pemerintahan. Monarki adalah sistem pemerintahan beraja, pemimpin bertindak sebagai ketua negara dan mewakili setiap rakyat. Raja mempunyai kuasa yang tertinggi. Pemerintah Monarki mendakwa mempunyai asalusul dari Tuhan dan mendakwa mempunyai keistimewaan tertentu.
Tiga Corak Monarki
i. Monarki Zaman Silam (Mutlak)
ii. Monarki Bercorak Tirani (Mempunyai Ciri-ciri Ketuhanan)
iii. Monarki yang disahkan oleh Golongan Gereja atau Agama.

Kepimpinan Autokrasi
Pemerintahan oleh seseorang pemimpin atau satu parti di mana kuasa mutlak berada di tangan pemimpin samada seorang, satu organisasi atau satu kumpulan kuasa[9]. Pemimpin autokrasi akan menggunakan sepenuh kuasanya untuk menekan segala tentangan terhadapnya. Di samping itu, pemimpin autokrasi akan bertindak untuk menghadkan tindakan-tindakan pihak tententu yang dirasakan mungkin mengancam kedudukan serta kepentingan pemerintah. Pemimpin autokrasi juga akan menghadkan penglibatan rakyat dalam politik di samping menghadkan perkembangan pertubuhan-pertubuhan yang dirasakan bercanggah dengan pemerintahannya. Parti pembangkang tidak dibenarkan kewujudannya dan dianggap sebagai tidak sah. Sistem pemerintahan autokrasi dikatakan sebagai corak pemerintahan diktator yang zalim dan mutlak. Contoh pemimpin autokrasi ialah semasa pemerintahan Stalin di Russia di mana rakyat Russia telah menderita dan sering berada dalam keadaan ketakutan. Pemimpin autokrasi juga sering menggunakan pertubuhan polis rahsia untuk menjaga kepentingan pemerintah dan mengawasi kegiatan rakyat supaya tidak bercanggah dengan dasar parti atau pemerintah. Di antara pertubuhan polis rahsia ialah GESTAPO, MVD dan KGB. Negara-negara yang mengamalkan pemerintahan autokrasi adalah seperti Russia, Republik Rakyat China, Yogoslavia, dan Jerman iaitu semasa pemerintahan Adolf Hitler dan uganda semasa pemerintahan Idi Amin[10].

Kepimpinan Demokrasi
Demokrasi merupakan corak pemerintahan yang berdasarkan kepada persetujuan dan kemahuan rakyat sendiri. Presiden Amerika Syarikat iaitu Abraham Lincoln dalam ucapannya di Gettuyburg menyifatkan demokrasi sebagai “Kerajaan bagi rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”[11]. Rakyat memerlukan seorang wakil atau pemimpin yang dipilih untuk mewakili mereka dalam mentadbir negara. Wakil atau pemimpin tersebut haruslah arif dalam membuat keputusan dan boleh dipercayai. Di antara ciri-ciri demokrasi adalah seperti; pemilihan secara bebas, persamaan di kalangan rakyat, penyertaan di dalam politik, masyarakat yang homogen, mempunyai ciri rasionaliti dan penggubalan undang-undang yang menjurus kepada keadilan kepada rakyat [12] .
Kepimpinan Demokrasi Liberal
Demokrasi Liberal diamalkan oleh negara Amerika Syarikat yang juga mengamalkan sistem bercorak presidential yang mendakwa kononnya terdapat kebebasan yang `tidak terbatas’ dan menyeluruh.

Kepimpinan Demokrasi Proletar
Demokrasi Ploletar dilaksanakan di negara-negara yang menanuti sistem pemerintahan Komunis seperti Russia dan Republik Rakyat China atau ianya juga dianuti di negara yang mengamalkan pemerintahan totalitarian Ianya wujud selepas berlakunya revolusi. Sistem pilihanraya wujud dalam sistem ini dan calon yang bertanding adalah hanya dari parti pemerintah sahaja..

Kepimpinan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi jenis ini diamalkan di negara-negara yang mana Tentera memainkan peranan penting dalam menentukan corak pemerintahan seperti di negara Myammar dan Indonesia. Pemerintah Tentera mendakwa bahawa suasana dalam negara-negara tersebut tidak cukup mantap untuk membolehkan pemimpin dari kalangan rakyat yang dipilih. Pilihanraya diadakan hanya untuk mengetahui pendapat rakyat.

Kepimpinan Demokrasi Afrika
Merupakan sistem yang diamalkan oleh suku kaum yang berpengaruh. Wujud parti pembangkang yang dikenali sebagai “Mankradd” yang menentang apa-apa keputusan yang dinyatakan oleh ketua parti. Dalam sistem ini terdapat sistem pusat iaitu parti yang memerintah. Apabila keputusan telah dibuat melalui undi majoriti dan menerusi perbincagan maka tidak perlu lagi mewujudkan berbagai-bagai parti politik. Demokrasi seperti ini diamalkan di Tanzania oleh Julius Nyerere dan di Ghana oleh Kwame Nkrumah.

Kepimpinan Demokrasi Pluralis
Kerajaan dianggap kurang berfungsi bagi menjalankan sebarang tindakan polisi yang berlandaskan “Clear-Out Party” yang bertanggungjawab ke atas segala tindakan dan tekanan dari rakyat. Dalam keadaan ini politik dianggap semacam proses tawar menawar, toleransi atau patuh kepada perjanjian di mana kerajaan hanya memainkan peranan sebagai orang tengah dalam menjalankan polisi pihak-pihak yang berpengaruh yang memberi sokongan terhadapnya( Contohnya Britain).

Kepimpinan Demokrasi Partisipatif
Terdapat dua pendekatan dalam demokrasi partisipatif iaitu populisme klasik dan ekonomi populisme. Populisme klasik iaitu membesarkan peranan masyarakat setelah memindahkan keputusan-keputusan dari wakil yang dilantik kepada kerajaan. Wakil-wakil adalah perwakilan yang mengawal segala pilihanraya, mengawal kuasa yang diberi dan mengawal peraturan-peraturan atau mandat yang diberikan. Ekonomi populisme iaitu menyelidiki individu yang melibatkan diri dalam perkhidmatan awam dan juga turut menyelidiki segala keputusan-keputusan yang dibuat.

Demokrasi Berperlembagaan
Kuasa politik negara dibahagi samarata mengikut perlembagaan yang memerlukan kerjasama bagi memenuhi kehendak negara ( contohnya Britain dan Malaysia).

KEPIMPINAN PERSPEKTIF ISLAM
Fungsi utama kepimpinan dalam Islam ialah melaksanakan syariat Allah s.a.w. Islam mengakui kepentingan pemimpin kepada masyarakat dan dalam hubungan ini Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Apabila tiga orang keluar bermusafir maka hendaklah mereka melantik seorang daripada mereka sebagai ketua (amir)”
Abu Hurairah

Perlantikan pemimpin atau ketua dalam masyarakat Islam adalah wajib hukumnya. Menurut Ibn Taymiyyah. “Kepimpinan adalah sebesar-besar kewajipan dalam Islam”. Konsep kepimpinan dalam Islam adalah merujuk kepada sesiapa sahaja yang diberikan tanggungjawab menjaga orang lain. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
“Tiap seorang daripada kamu adalah pemimpin (penjaga) dan kamu bertanggungjawab kepada pimpinan kamu (rakyat atau orang di bawah jagaannya), Imam adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada pimpinannya, lelaki adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada pimpinannya, perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan bertanggungjawab kepada pimpinannya, hamba adalah pemimpin harta tuannya dan bertanggungjawab kepada pimpinannya dan setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab kepada pimpinan kamu”.
Bukhari dan Muslim

Khalifah yang bermaksud pengganti selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. adalah sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Dalam hubungan ini, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ketikamana Nabi Adam hendak diutuskan ke dunia sebagai khalifah. Firma Allah s.w.t yang bermaksud:
“Bila Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahawa aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, maka mereka pun berkata adakah hendak engkau jadikan khalifah di bumi itu orang yang akan merosakkan bumi dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih memuji-memuji dan mensucikan engkau. Kata Tuhan aku lebih tau apa yang kamu semua tidak mengetahui”.
Al Baqarah: 30

Menurut Imam Al Ghazali, seseorang pemimpin Islam harus mempertimbangkan perkara-perkara berikut:
i) Dia harus membayangkan dirinya berada dalam kedudukan orang yang diperintah dan kedudukan rakyatnya dalam kedudukannya supaya dia tidak melakukan perkara yang tidak ingin dilakukannya kepada diri sendiri.

ii) Dia tidak harus menolak jika ada orang yang memerlukan datang ke rumahnya. Menolong orang Muslim adalah lebih baik daripada sembahyang (Sunat).

iii) Dia harus mendisiplinkan dirinya untuk hidup dengan cara sederhana dan menafikan diri (Tidak mementingkan diri)

iv) Dia harus cuba memuaskan semua pihak jika hal itu tidak melanggar hukum Allah.

v) Dia harus cuba memuaskan semua pihak jika hal itu tidak melanggar hukum Allah.

vi) Dia tidak harus menyenangkan hati seseorang sehingga mengorbankan hukum syarak.

vii) Dia harus sedar tanggungjawab besar jawatannya. Tidak ada kebaikan lebih daripada kuasa untuk menolong orang lain.

viii) Tidak ada dosa yang lebih besar daripada murtad. Oleh itu dia harus sentiasa suka bersahabat dengan sarjana yang warak dan mendengar arahan mereka dan mengelakkan diri dari sarjana yang tidak warak.

ix) Dia tidak sahaja harus mengawal dirinya, tetapi juga diri orang bawahanya dan tidak bertolak ansur dengan tingkahlaku bongkak mereka. Keadilkan bermakna bertindak mengikut akal dan bukan emosi.

x) Dia harus menembusi ke inti perkara, bukan hanya melihat pada bentuknya, kerana keadilan berakar dalam kebaikan[13] .


Dari perspektif yang lain pula, Al-Farabi juga telah mengemukakan dua belas sifat atau tingkahlaku yang mesti dimiliki oleh pemimpin Islam untuk mencapai kesempurnaan kepimpinan menurut perspektif Islam.

i) Sempurna tubuh badan dan bertenaga atau berkemampuan supaya dia dapat menjalankan tugasnya dengan mudah.

ii) Baik kefahamannya serta dapat menggambarkan setiap sesuatu yang dilafazkan atau diucapkan serta tahu apa yang harus dibuat.

iii) Baik hafalan (ingatan) tentang sesuatu yang dia telah faham, lihat, dengan atau dapat. Dia juga bukanlah orang yang pelupa.

iv) Bijaksana dan cerdik bila mendengar sesuatu. Hanya dengan reaksi sahaja dia boleh memahami sesuatu perkara.

v) Dapat membuat penjelasan atau huraian yang jelas berhubung dengan sesuatu ibarat.

vi) Sangat suka atau berminat dengan ilmu pengetahuan. Senang menerima ilmu, tidak merasa penat dalam menimba ilmu pengetahuan.

vii) Tidak bersikap buruk, lebih-lebih lagi dalam hal tentang makan minum dan hubungan kelamin dan menjauhkan diri daripada permainan yang hanya untuk bersukaan.

viii) Memiliki sifat cintakan kebenaran dan orang yang bersifat kebenaran. Bencikan pembohongan serta orang-orang yang bersifat demikian.

ix) Memiliki jika yang besar serta berhemah tinggi hingga dapat mengatasi perkara-perkara yang rendah dan remeh temeh.

x) Tidak berminat untuk mengumpul wang ringgit dan bentuk-bentuk kekayaan dunia yang lain.

xi) Bersikap prokeadilan dan anti kezaliman serta penindasan. Tidak mudah oleh perkara-perkara yang buruk sebaliknya mudah diseru kepada kebaikan, keadilan dan seumpamanya.

xii) Mempunyai keazaman yang kuat dan berani terhadap sesuatu hal yang dirasakan perlu dilakukan dan tidak lemah semangat.

Bersediakah pemimpin merenung kembali ciri-ciri kepimpinan dan berusaha memperbaikinya?
Kesediaan seseorang pemimpin untuk ‘bermuhasabah’ tentang kepimpinannya bergantung kepada nilaidiri pemimpin tersebut. Jika pemimpin tersebut memilih ‘cermin muka’ untuk melihat kepimpinannya pasti akan dapat melihat sepenuhnya ciri-ciri kepimpinan yang ada padanya. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut memilih ‘cermin mata’ maka hanya akan melihat kebaikan diri dan keburukan orang lain dengan lebih jelas. Charles Horton Cooley menggunakan istilah ‘cermin melihat diri sendiri’ adalah bagi menghurai diri sebagai hasil interaksi dengan orang lain. Perasaan mengenal diri adalah bayangan idea mengenai diri pemimpin sepertimana dalam pemikiran orang lain. Terdapat tiga unsur dalam cermin melihat diri sendiri iaitu;
a) Apa yang kita fikirkan mengenai apa yang dilihat oleh orang lain,
b) Bagaimana pada pemikiran kita tentang reaksi orang lain kepada apa yang mereka lihat
c) Bagaimana reaksi kita kepada reaksi yang dilihat oleh orang lain.
Proses melihat kepada diri sendiri adalah satu peringkat interaksi.[14] Kesediaan seseorang pemimpin merenung kembali ciri-ciri kepimpinannya bergantung kepada personaliti pemimpin tersebut. Menurut Sigmund Freud, personaliti adalah umpama sebuah medan peperangan. Tiga konsep yang berkaitan dengan personaliti ialah id, ego dan superego. Seseorang pemimpin yang baik perlu mempunyai ego disamping berusaha menghindari perasaan id dan superego. Pemimpin juga perlu berusaha untuk menghapuskan rintangan budaya yang menjadi penghalang kepada pembentukan ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti.
Ciri-ciri pemimpin yang baik haruslah mencakupi sifat-sifat personaliti yang terpuji, gaya kepimpinan, keadaan pekerjaan, dan keperluan pengikut-pengikutnya. Kejayaan seseorang pemimpin sebenarnya bergantung kepada sejauhmanakah pengaruhnya terhadap orang yang dipimpinnya. Kejayaan seseorang pemimpin juga sebenarnya bergantung kepada sejauhmanakah pemimpin tersebut dapat mengikut serta memenuhi kehendak orang yang dipimpinnya. Kepimpinan dilihat sebagai keupayaan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi manusia (The art of influencing people) bagi mencapai sesuatu matlamat tertentu. Kewibawaan adalah penting bagi seseorang pemimpin kerana ianya akan menentukan bagaimanakah corak strategik kepimpinan seseorang pemimpin tersebut. Kuasa tanpa persetujuan rakyat akan mengakibatkan pemerintahannya dianggap sebagai tidak sah. Legitimasi misalnya adalah penting untuk mengwujudkan persefahaman diantara pemerintahan dan rakyat. Kepimpinan juga mencakupi kepimpinan bercorak monarki, autokrasi dan demokrasi. Bersediakah pemimpin masakini untuk merenung kembali ciri-ciri kepimpinan yang ada pada mereka disamping berusaha untuk memperbaikinya? “ What you can do to improve your leadership? There is no magic formula for effective leadership, but you can take several positive steps to improve your behavior. Be simple but not simplistic. Leadership behavior takes place in the midst of an amazing number of force fields, including the following organizational, technical, work units, individual and managerial. Perbincangan mengenai kepimpinan tidak akan sempurna jika tidak diberi ruang untuk meninjau dari perspektif Islam. Fungsi utama kepimpinan dalam Islam ialah melaksanakan syariat Allah S.W.T serta meninggalkan segala larangannya. Menurut Ibn Taymiyyah, “ Kepimpinan adalah sebesar-besar kewajipan dalam Islam”. Menurut Prof Hamka, “ Pemimpin perlu melengkapkan diri dengan tiga perkara iaitu; akal, ilmu dan mantik(lojik). Pemimpin juga perlu menjauhi enam perkara iaitu sempit hati, terburu-buru, hasad, hawa nafsu, bohong, dan meninggalkan mesyuarat”. Konsep kepimpinan menurut perspektif Islam yang bersumberkan Al-Quran, Hadis dan ijmak ulamak seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Farabi berhubung kepimpinan mencakupi maksud Hadis Rasulullah s.a.w. yang bermaksud “Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam” . ”. Persoalannya sekarang ialah bagaimanakah untuk melahirkan kepimpinan yang unggul dan sesuai dengan suasana persekitaran agar dapat menjamin kesejahteraan manusia masakini? Apakah masih wujud pemimpin yang benar-benar mempunyai ciri-ciri unggul sebagai seorang pemimpin?

Leadership is like riding a bicycle either you keep moving or you fall down.BIBLIOGRAFI

Ahmad Atory Hussain, “Tingkahlaku Organisasi Dalam Pengurusan Moden”, DBP, K.L, 1986.
Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, “Beberapa Etos Pembangunan Negara”, INTAN, K.L, 1993.
Aminuddin Mohd. Yusof, “Kepimpinan”, DBP, K.L, 1990
Dr. Ahmad Atory Hussain, “Politik dan Dasar Awam Malaysia”, Utusan Publications& Distributors Sdn Bhd, K.L, 1996.
Dr. Halim Man, “Dinamik dan Infrastruktur Kepimpinan Menuju Alaf Baru”, INTAN Wilayah Utara, Sungai Petani, 1998.
Dr. K. Ramanathan, “Asas Sains Politik”, siri Ekonomi dan Politik Fajar Bakti, K.L, 1987.
Dorothy Pickles, “Penghantar Ilmu Politik”, Terjemahan Hussain Mohamed, D.B.P, K.L, 1988.
H. Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam”, Penerbit Attahiriyah, Jakarta, 1954.
James J. Cribbin,“Leadership-Strategies For Organizational Effectiveness”, A Division of American Management Associations, New York, U.S.A 1981.
John Adair, “The Skill of Leadership” , Gower Publishing Company Limited, Aldershot, Hants, England, 1984.
Muhammad Yasin Mazhar, “Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah”, Terjemahan Khalil Mohd Zain dan Md Yunus Md Said, DBP, K.L, 1993.
Noran Fauziah Yaakub, “Pengantar Sosiolagi”, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, 1987.
Prof. Dr. Hj Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), “Falsafah Hidup”, Penerbitan Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1980.
Robert R. Blake & Anne Adams McCanse, “Leadership Dilemmas-Grid Solutions”, Dulf Publishing Company, Houston, U.S.A, 1991.
Thomas R. Dye, “Understanding Public Policy”, Englewood Cliggs, New Jersey, Prentice Hall, U.S.A, 1972.
[1] Dr. Halim Man, “ Dinamik dan Infrastruktur. Kepimpinan menuju alaf baru”, INTURA, 1998, Hal. 1
[2] John Adair, “The Skill of Leadership” Gower Publishing Company Limited, Aldershot, Hants, England, 1984, M.S 5
[3] Robert R. Blake & Anne Adams McCanse, ` Leadership Dilemmas-Grid Solutions, Gulf Publishing Company, Texas USA, 1991, M.S 1
[4] Ahmad Atory Hussain, Tingkahlaku Organisasi Dalam Pengurusan Moden, DBP, K.L, 1986, M.S 133.

[5] Ahmad Atory Hussain, Tingkahlaku Organisasi Dalam Pengurusan Moden, DBP, K.L, 1986, m.s 133
[6] Noran Fauziah Yaakub, Pengantar Sosiologi, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1987, m.s 224.
[7] Aminuddin Mohd Yusof, Kepimpinan, DBP, K.L, 1990, ms. 2
[8] Op. Cit, m.s 255.
[9] Dr. K. Ramanathan, “Asas Sains Politik”,
Siri Ekonomi dan Politik Fajar Bakti, Petaling Jaya, 1987, m.s.45.
[10] Ibid. m.s. 309
[11] Ibid. m.s 311
[12] Ibid. m.s 313
[13] Amirudin Mohd. YusoF , “ Kepimpinan”, DBP, K.L, 1990 ms 69
[14] Noran Fauziah Yaakub, ‘ Pengantar Sosiologi’, Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, Petaling Jaya, 1987, m.s. 29.

No comments:

Post a Comment