Wednesday, May 27, 2009

BERITA DALAM WARTA KAMPUS

(Disiarkan dalam Warta Kampus pada Mei 2009)

WACANA ILMU

KAJIAN HUBUNGAN ETNIK DI KALANGAN PELAJAR IPTA DI MALAYSIA “PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL”
Sejauhmanakah pelajar-pelajar IPTA dapat menghayati konsep tersebut?

Oleh: Ismail Man

KURSI TUN ABDUL GHAFAR BABA DAN PUSAT KAJIAN INTEGRASI NASIONAL – Wacana Ilmu Kajian Hubungan Etnik di kalangan pelajar IPTA di Malaysia “Persoalan integrasi Nasional” telah diadakan di Bilik Persidangan, Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki pada 29 April 2009. Seramai 43 orang pegawai telah menghadiri wacana ilmu tersebut anjuran Kursi Tun Abdul Ghafar Baba dan Pusat Kajian Integrasi Nasional.
Penyandang Kursi Tun Abdul Ghafar Baba, Prof Dato’ Dr Zainal Kling, berkata objektif wacana ilmu tersebut adalah bagi menyebarkan pengetahuan berhubung hasil kajian hubungan etnik dan persoalan integrasi nasional daripada perspektif pelajar dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
”Wacana ilmu ini juga untuk memberi pengetahuan berhubung corak dan pola pergaulan di antara pelajar IPTA yang berlainan latar belakang penghidupan,” katanya.
Selain itu, katanya, wacana ilmu tersebut adalah untuk menyebarkan pengetahuan berhubung corak komunikasi budaya dan polarisasi kaum di kalangan pelajar IPTA.
”Wacana ilmu ini berhubung kajian hubungan etnik ”Persoalan Integrasi Nasional” adalah sebahagian daripada program Kursi Tun Aabdul Ghafar Baba dan Pusat Kajian Integrasi Nasional untuk membincangkan hasil daripada soal selidik ke atas para pelajar dari UPSI, UNIMAS dan UMS, ” katanya.
Antara ahli panel yang dijemput dalam wacana ilmu tersebut adalah Profesor Dr Fatimah@Hasnah Daud dari UIAM, Profesor Dr Mansor Mohd Noor dari UKM, manakala anggota kumpulan penyelidik dari UPSI diketuai oleh Dr Ibrahim Hashim, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Profesor Dato’ Dr Yaacob Harun, Prof Madya Dr Amir Hassan Dawi, Prof Madya Dr Stefan Bucher, dan Encik Samri Sainuddin. Pembantu penyelidik yang membantu menjayakan wacana ilmu tersebut adalah Encik Azmi bin Wahab. Moderator wacana ilmu adalah Prof Dato’ Dr Zainal Kling.
Wacana ilmu tersebut turut dihadiri oleh Naib Canselor UPSI Y.Bhg. Prof Dato’ Dr Aminah Ayob, Pendaftar Dato’ Haji Rusley Taib, Bendahari Puan Hajah Khadijah Hamdan, Ketua Pustakawan Cik Zahariah Mohamed Shaharoon, Pengarah Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda Ir Haji Damanhuri Othman, Pengarah Pusat Pendidikan Global Aminuddin Baki Prof Madya Dr Rajendran, Ketua-ketua Pusat Tanggungjawab, pensyarah-pensyarah yang mewakili fakulti, penolong-penolong pendaftar dari semua Pusat Tanggungjawab, dan pegawai-pegawai ikhtisas UPSI.
Sesi soaljawab telah diadakan antara para peserta dengan ahli-ahli panel di akhir sesi wacana ilmu. Prof Dato’ Dr Zainal Kling juga turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu menjayakan wacana ilmu tersebut.
”Adalah diharapkan wacana ilmu berhubung kajian hubungan etnik di kalangan pelajar IPTA di Malaysia ”Persoalan Integrasi Nasional,” ini akan mencetuskan kajian lain yang lebih mendalam berkaitan hubungan etnik dan integrasi nasional khususnya yang melibatkan para pelajar pelbagai etnik dari seluruh IPTA di Malaysia, katanya.

No comments:

Post a Comment