Wednesday, May 27, 2009

WAWANCARA KHAS DENGAN PENDAFTAR UPSI UNTUK WARTA KAMPUS

(Disiarkan dalam Warta Kampus pada April 2009)

SEJARAH PENUBUHAN UPSI
Antara nostalgia dan Wawasan Pihak Pengurusan Universiti dari Perspektif Pendaftar

Oleh: Ismail Man

UPSI: Tanggal 2 Mei 1997 adalah tarikh bersejarah apabila Institut Perguruan Sultan Idris (IPSI) telah dinaikkan taraf menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Semenjak tarikh tersebut, UPSI telah menjadi sebuah universiti pendidikan yang satu-satunya dalam Malaysia yang memfokuskan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Bermula dengan kemasukkan pertama para pelajarnya berjumlah 338 orang dan sehingga konvokesyen pada bulan Mac 2009, para pelajar berdaftar UPSI adalah seramai 14,339 orang. Menyorot kembali sejarah penubuhan UPSI, antara nostalgia dan wawasan pihak pengurusan universiti, sidang editor Warta Kampus sempat menemubual Pendaftar UPSI, Y.Bhg. Dato’ Haji Rusley bin Taib yang juga adalah antara pegawai terawal yang bertugas di UPSI.

WK: Terima kasih Y.Bhg. Dato’ kerana sudi diwawancara oleh Warta Kampus. Semua sedia maklum bahawa Y. Bhg Dato’ adalah antara pegawai terawal yang bertugas di universiti ini semasa penubuhannya pada 1997. Soalan saya ialah berapa ramaikah pegawai, dan kakitangan yang bertugas di UPSI ketika itu?

Pendaftar:
Pada awal penubuhan UPSI hanya terdapat enam orang pegawai dan lima orang kakitangan sokongan yang bertugas di universiti ini ketika itu.


WK: Boleh Y.Bhg. Dato’ sebutkan siapakah mereka itu?

Pendaftar:
Pegawai perintis UPSI ialah Naib Canselor yang Pertama, iaitu Datuk Dr Ashari bin Che Mat, Timbalan Naib Canselor (Akademik) Prof Dato’ Dr Abu Bakar bin Nordin, Pendaftar En Sayuti bin Sahlan, Bendahari Dato’ Yusof bin Semahil, saya sendiri dan Y.M Raja Kamal bin Talib. Manakala staf sokongan pula ialah Pembantu Khas Naib Canselor iaitu Pn Zainab binti Hussein, Pembantu Khas TNC(Akademik) Y.M Tengku Raudhah binti Tengku Razman, Pembantu Am Pejabat En Ahmad Daud bin Mohd Noor, Pemandu En Mohd Shuhaili bin Mohd Zain, En Dahari bin Abdul Rahman, dan Sayed Hamdan bin Saiyid Jamal (telah meletak jawatan).

WK: Apakah antara cabaran pihak pengurusan universiti di awal penubuhan UPSI?

Pendaftar:

Banyak cabarannya. Antaranya ialah kekurangan kemudahan asas khususnya bilik-bilik kuliah dan makmal kerana pada masa itu Institut Perguruan Sultan Idris (IPSI) masih beroperasi dan pengurusan UPSI terpaksa berkongsi segala kemudahan peralatan seperti komputer, telefon, dan faximili. Selain itu, pihak pengurusan juga perlu menggubal Perlembagaan UPSI, Peraturan Pentadbiran (Standard of Procedure) dan juga mendapatkan kakitangan akademik (pensyarah). Memandangkan bilangan jawatan yang terhad ketika itu, pihak UPSI terpaksa meminjam kakitangan akademik dari Kementerian Pendidikan Malaysia.


WK: Adakah Y.Bhg. Dato’ ingat siapakah antara kakitangan akademik yang terawal bertugas di UPSI pada 1997?

Pendaftar :
Antara kakitangan akademik terawal bertugas di UPSI pada 1997 adalah Prof Madya Haji Ibrahim bin Hassan, Prof Dr Nagendralingan Ratnavadivel, Prof Dr Mohammad bin Ibrahim, Prof Dr Othman bin Lebar, Prof Madya Zaharul Lailiddin bin Saidon, Dr Bakhtiar (IAB), Prof Madya Dr Maria binti Salleh, Cik Mai Shihah binti Haji Abdullah, Haji Redzuan bin Kadir (bersara), En Idris bin Mohd Radzi, Haji Hamzah (bersara), Dr Sri Lanang Jaya bin Haji Rohani, Dr Abdul Ghani bin Abu, Dr Goh Hock Seng, Pn Nurul Ashikin binti Idris, En Shahrizal bin Shamsudin, Dr Ahmad Suhaimi bin Mohd Noor, Pn Nurul Huda binti Abdul Rahman, En Nor Azman bin Razali, Zainal Abidin bin Shaari (Allahyarham), En Abd Ghani bin Sulaiman, Pn Asmayati binti Yahaya, Prof Madya Dr Nor Azmi bin Mostafa, En Abdul Malik (bersara), dan En Saedon (pensyarah muzik yang sudahpun bersara).


WK: Ramai antara para pelajar UPSI ingin tahu mengapakah universiti ini dinamakan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan bukannya Universiti Perguruan Sultan Idris?

Pendaftar:
Memang pada peringkat awal penubuhannya universiti ini dicadangkan nama Universiti Perguruan Sultan Idris namun selepas memorandum yang dihantar ke agensi pusat ianya telah dipinda kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan nama tersebut kekal hingga ke hari ini.


WK : Memandangkan universiti ini adalah Badan Berkanun Persekutuan yang ditubuhkan mengikut Akta UPSI, bolehkah Y.Bhg. Dato’ jelaskan apakah peranan sebenar Lembaga Pengarah Universiti (LPU)?

Pendaftar :
Lembaga Pengarah Universiti (LPU) amat luas peranannya dan peranan tersebut tidak mencakupi urusan yang berkaitan dengan senat universiti. Antara peranan LPU ialah boleh menubuhkan syarikat di bawah Akta 1965. Selain itu LPU juga boleh menubuhkan badan-badan pengendalian dan pengurusan harta universiti. LPU juga mempunyai kuasa untuk meminjam wang bagi keperluan universiti, mendapatkan dan memegang saham, membeli, menyewa, melabur dalam harta tanah dan harta diri, menggubal syarat dan terma lantikan kakitangan dan juga menubuhkan Jawatankuasa Pemilih bagi jawatan yang diwujudkan. LPU juga berkuasa atas semua hal-hal yang berkaitan tatatertib, hal-hal pelajaran, menggubal statut, kaedah dan peraturan universiti.


WK: Antara persoalan yang bermain di minda para pelajar dan kakitangan universiti ini ialah berhubung pembinaan kampus induk Sultan Azlan Shah di Behrang Ulu. Bilakah agaknya kampus induk UPSI akan disiapkan?

Pendaftar:

Untuk makluman semua, projek pembangunan kampus induk Fasa (A) dijangka akan disiapkan pada tahun 2010. Walau bagaimanapun prestasi pembangunan projek ini bergantung sepenuhnya kepada peruntukan bajet dalam Rancangan Malaysia Kesembilan yang diluluskan oleh pihak Kerajaan.


WK: Semua pihak menyedari bahawa pihak pengurusan universiti telah berusaha untuk menerapkan nilai BITARA UPSI sejak tahun 2006 lagi kepada kakitangan dan barisan Majlis Perwakilan pelajar (MPP). Bolehkah Y.Bhg Dato’ jelaskan sejauh manakah keberkesanan penghayatan nilai-nilai tersebut?

Pendaftar:
Agak sukar juga hendak diukur keberkesanannya. Walau bagaimanapun jika di soal kepada kakitangan universiti ini berhubung nilai-nilai BITARA tersebut saya yakin semua kakitangan yang telah menghadiri kursus tersebut akan dapat menjawab apakah dia enam nilai-nilai BITARA tersebut. Begitu juga dengan barisan kepimpinan MPP terdahulu juga telah menghadirinya. Harapan pihak pengurusan universiti ini ialah agar nilai-nilai murni tersebut akan diamalkan dalam tugas masing-masing.

WK: Apakah antara langkah-langkah yang telah diambil oleh Jabatan Pendaftar untuk meningkatkan tadbir urus berkualiti khususnya di semua Pusat Tanggungjawab di UPSI?


Pendaftar:
Bahagian Sumber Manusia di bawah Jabatan Pendaftar sudah melaksanakan latihan kepada semua pegawai dan kakitangan khususnya yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran dan pengurusan. Dokumen dan Standard of Procedure juga sudah disediakan selaras dengan kehendak MS ISO 9000. Walaupun begitu pemantauan dan khidmat nasihat dari masa ke semasa telah dibuat untuk memastikan tadbir urus berkualiti di laksanakan dengan berkesannya di semua Pusat Tanggungjawab di UPSI


WK: Apakah wawasan pihak pengurusan universiti dari perspektif Pendaftar yang boleh dikongsi bersama ke arah meningkatkan imej UPSI sebagai sebuah universiti yang bitara dalam kepimpinan pendidikan berasaskan kegemilangan sejarah?

Pendaftar :
Wawasan Jabatan Pendaftar ialah untuk memastikan UPSI menjadi sebuah universiti yang bitara dalam pendidikan berdasarkan niche dan sumber dalaman yang sedia ada. Selain itu untuk memastikan agar UPSI menjadi sebagai tempat rujukan golongan pendidik berdasarkan kecemerlangan yang diwujudkan melalui sumber dalaman tersebut. Sehubungan itu, kerjasama semua pihak khususnya dari ahli akademik, kakitangan sokongan dan semua pelajar akan dapat membantu pihak pengurusan UPSI untuk meningkatkan nama dan imej UPSI di mata dunia.

No comments:

Post a Comment